30%
تخفیف

کارگاه آنلاین آنالیز داده (SPSS)

350,000 تومان
11
350,000 تومان

اولین دوره نسخه خوانی

119,000 تومان
درس اول ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…
18
119,000 تومان