کسب درآمد از طریق بازاریابی

نکته مهم : در قسمت نام وبسایت آدرس همین وبسایت را وارد کنید

با دعوت از دوستان خود از طربق لینک بازاریابی به ازای هر خرید آن ها با لینک دعوت شما می توانید 10 درصد مبلغ خرید آن ها را دریافت کنید

  • روش های استفاده از سیستم بازاریابی

      1- وارد کردن نام کاربری بازاریابی شما توسط دوست شما در هنگام تسویه حساب خرید محصول

      2- ارسال URL ارجاع شما دوست خود و وارد شدن به سایت و انچام مراحل خرید پس از وارد شدن با url به سایت

[affiliate_area]