درباره پیپرادوایس

” بی شک یکی از پر اهمیت ترین مباحث در پیش برد اهداف آموزشی و پژوهشی آشنایی کامل و حرفه ای روش تحقیق می باشد. در دنیای امروز که لحظه به لحظه محتوای علمی در حال تولید و بارگزاری بر روی منابع آنلاین افزوده می شود، آشنایی با اصول پژوهشی یکی از ضروریات انکار ناپذیر در جهت به روزرسانی اطلاعات می باشد. از طرفی انتظار می رود افراد بتوانند با توانایی ای مثال زدنی، با نگارش و یا ارائه دست آوردهای پژوهشی نقش خود را در قبال دنیای بی پایان علوم انسانی ایفا نمایند. ارتقا سطح آگاهی پژوهشی نه تنها موجب ارتقا جایگاه علمی افراد در موقعیت های مختلف از قبیل بحث های گروهی، سمینار های ملی و بین المللی و غیره می شود بلکه باعث تغییر نگرش در موضوعات روزمروه علمی افراد نیز می گردد. بسیاری از اوقات پیش می آید که دانشجویانی مستعد، توانمند و پر انگیزه در حیطه پژوهش، به دلیل ناآگاهی، مهارت کم و کمبود تجربه کافی، متاسفانه از دستیابی به پژوهش هایی با کیفیت بالا و قابل استنادتر باز می مانند.

گروه پژوهشی Paper Advise، گروهی مبتنی بر دانش روز دنیا در زمینه ی اصول پژوهشی است که با استفاده از تجربه و پتانسیل علمی اعضای هیئت علمی و دانشجویان پژوهشگر و توانمند، به آموزش اصول صحیح پژوهشی می پردازد. هدف این گروه، آموزش اصول و گام های پژوهش به زبانی ساده ولی در عین حال به صورت اصولی و کاملا علمی می باشد.

با ما همراه باش و یکبار، برای همیشه، آسون یاد بگیر…”