یکی از دلایل اصلی رد مقالات نگارش شده توسط پژوهشگران محترم توسط ژورنال ها، عدم آشنایی پژوهشگران به قواعد ساختاری نگارش مقالات می باشد. تجربه نشان داده است، نویسندگان محترم، اگر قبل از ارسال مقاله، خود به بازنگری مجدد در مطالب نگارش شده با استفاده از گایدلاین ها و چک لیست های موجود ارزشیابی انواع مقالات بپردازند، با شانس بسیار بیشتری در چاپ مقالات خود روبرو خواهند شد. در این بخش، فایل های آموزشی بسته به نوع مقاله ای که مایل به نگارش آن هستید تنها با یک کلیک در اختیار شما قرار می گیرند.

لینک دانلود آموزش نگارش مقالات پژوهشی اصیل (Original Article یا Regular Research)

لینک دانلود آموزش نگارش مقالات مروری (Review Article)

لینک دانلود آموزش نگارش مقالات گزارش مورد (case report)