یکی از مهمترین قسمت های مرتبط با یک نگارش علمی، رفرنس دهی مناسب به متن نگارش شده می باشد. روش های مختلفی برای نگارش رفرنس ها تاکنون وجود داشته اند، که از میان آن ها، رفرنس دهی با استفاده از نرم افزار های معتبر همچون EndNote در میان مجلات و مراکز علمی از مقبولیت بیشتری برخوردار می باشد. نرم افزار Endnote در واقعی یکی از نرم افزارهای مدیریت اطلاعات و استناد در روند پژوهش می باشد که با قابلیت ارائه صد ها استایل رفرنس نویسی، و یکپارچه شدن با MS-WORD کمک شایانی به پژوهشگران در نگارش درست رفرنس ها و به تبع آن افزایش شانس پذیرش مقالات کرده است.

دانلود راهنمای کار با نرم افزار رفرنس نویسی  EndNote